Keskuskauppakamarin rautaisen ansiomerkin ratastunnuksella saaneet

Keskuskauppakamarin aloitteesta myönnetyt rautaiset ansiomerkit ratastunnuksella

Ansiomerkit 70 vuotta vuonna 1999
Pääministeri Paavo Lipponen 31.8.1999
“Huomattavista talouspoliittisista ansioista Suomen kansantalouden saattamiseksi vastaamaan talous- ja rahaliiton jäsenyyden vaatimuksia sekä elinkeinoelämän toimintaolosuhteiden parantamiseksi.”

Ansiomerkit 75 vuotta vuonna 2004
Valtiosihteeri Raimo Sailas
“Huomattavista talouspoliittisista ansioista, rohkeista ja vastuullisista sanoista ja teoista Suomen kansantalouden kilpailukyvyn sekä elinkeinoelämän toimintaolosuhteiden parantamiseksi.”

Keskuskauppakamarin kevätkokous 2007
Ministeri Antti Tanskanen 9.5.2007
“Huomattavista talous- ja tutkimuspoliittisista ansioista sekä merkittävästä elämäntyöstä akateemisessa maailmassa ja elinkeinoelämässä Suomen talouden kasvun ja kansainvälisen kilpaílukyvyn hyväksi.”

Keskuskauppakamarin kevätkokous 2010
Pääjohtaja Erkki Liikanen 26.5.2010
“Huomattavista talous- ja rahapoliittisista ansioista talouskriisin torjunnassa, kriisin luonnetta selkiyttäneistä painavista puheenvuoroista sekä poikkeuksellisen mittavasta, laajaan kokonaisnäkemykseen ja henkilökohtaiseen sitoutumiseen perustuvasta elämäntyöstä Suomen EU-jäsenyyden ja Euroopan integraation hyväksi.”

Yrittäjän Päivä 5.9.2010
Komissaari Olli Rehn
“Huomattavista talous- ja rahapoliittisista ansioista talouskriisin jäsentämisessä ja torjunnassa sekä talouspolitiikan uudistamisessa yritysten kannalta onnistuneella tavalla.”

Keskuskauppakamarin syyskokous 2013
Toimitusjohtaja Matti Alahuhta 28.11.2013
“Rohkeasta ja sitoutuneesta työstä koko suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn puolesta Kone Oyj:n toimitusjohtajana, Suomen kansainvälisen yritystoiminnan kehittäjänä sekä suomalaisen osaamisen ja modernin johtajuuden edistäjänä.”

Keskuskauppakamarin syyskokous ja KauppakamariForum 27.11.2014
Hallituksen puheenjohtaja Esko Aho
”Ennakkoluulottomasta ja sitoutuneesta työstä Suomen kilpailukyvyn edistäjänä, kansainvälisten suhteiden rakentajana sekä suomalaisen digitaalisen osaamisen ja rohkean johtajuuden edistäjänä.”

Keskuskauppakamarin syyskokous ja Kansainvälinen kaupan päivä 24.11.2016
Valtiotieteen tohtori Sixten Korkman
”Huomattavasta ja aktiivisesta osallistumisesta talouspoliittiseen keskusteluun koko merkittävän uran aikana sekä panostuksesta yleisen talousymmärryksen vahvistamiseen.”

Kauppakamarin 100 vuotta tulevaisuutta -juhlaseminaari 10.8.2017
Professori Bengt Holmström
“Huomattavista tieteellisistä saavutuksista sekä rakentavasta osallistumisesta Suomen talouspoliittiseen keskusteluun.”

Kauppakamarin 100 vuotta tulevaisuutta -juhlaseminaari 10.8.2017
Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos
“Merkittävästä panoksestaan Suomen talouskasvuun ja talouspoliittiseen keskusteluun.”