Bakom ett framgångsrikt företag står kunniga och lojala anställda.

Bakom företagets framgångar står kunniga och hängivna anställda. Brådska och nya utmaningar är en del av dagens arbetsliv, men ibland är det bra att stanna upp och framföra ett tack. Centralhandelskammarens förtjänsttecken är ett traditionellt och värdefullt sätt att belöna den anställda med anledning av antalet tjänsteår eller som tack för någon särskild prestation.

Förtjänsttecknet i brons

Förtjänsttecknet i brons beviljas för minst tio eller femton års tjänst hos samma arbetsgivare eller för självständigt företagande.

Förtjänsttecknet i silver

Förtjänsttecknet i silver beviljas för 20 eller 25 års tjänst hos samma arbetsgivare, för självständigt företagande eller för långvarigt arbete som förtroendeperson.

Förtjänsttecknet i guld

Förtjänsttecknet i guld beviljas för 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 och till och med 75 års tjänst hos samma arbetsgivare, för självständigt företagande eller för långvarigt arbete som förtroendeperson.

Tecknet för livsgärning i silver

Tecknet för livsgärning i silver beviljas för minst 20 års arbete inom näringslivet.

Tecknet för livsgärning i guld

Tecknet för livsgärning i guld beviljas för minst 30 års arbete inom näringslivet.

Förtjänsttecknet i järn

Förtjänsttecknet i järn beviljas för en särskilt betydande gärning för företaget, till exempel för genomförande av exceptionellt krävande projekt eller för förtjänstfullt agerande i en olyckssituation som drabbat företaget. På grund av tecknets unika natur skall i ansökan ingå en detaljerad motivering för beviljande av tecknet. En person kan beviljas förtjänsttecknet i järn endast en gång.

Handelskammarens förtjänstkors

I egenskap av erkännande från landets näringsliv kan Centralhandelskammaren bevilja handelskammarens förtjänstkors i vit emalj och silver (”handelskammarkorset”) för framgångsrik verksamhet i handelskammaren eller Centralhandelskammaren eller för annan framgångsrik verksamhet för främjande av näringslivets verksamhetsförutsättningar i handelskammarens verksamhetsområde eller på riksomfattande plan. Förslaget till beviljandet av handelskammarens förtjänstkors görs av handelskammaren eller Centralhandelskammaren.

Information om förtjänsttecken

Förtjänsttecken används

  • vid fester som arbetsgivaren ordnar
  • vid fosterländska evenemang samt
  • vid släkt- och familjefester.

kultainen-elamantyomerkki_syvatty

Så här överlåter du förtjänsttecken
Det absolut finaste sättet att överlåta förtjänsttecken är att ordna en särskild förtjänstteckensfest. En sådan stärker företagets gemenskapskänsla, betonar vikten av personalens arbete och visar personlig uppskattning gentemot den som tar emot förtjänsttecknet. Tidpunkten och formen för förtjänstteckensfesten kan väljas fritt så som det bäst passar ditt företag: till exempel i samband med en bokslutsfest, årsfest eller julfest, eller som en helt särskild traditionell fest. Det viktigaste är att deltagarna trivs på festen.

Festens värde ökar om företagets högsta ledning är närvarande. Det är också önskvärt att alla som tidigare fått förtjänsttecken visar exempel och stärker traditionen genom att bära sitt eget stora förtjänsttecken vid festen. När förtjänsttecknet överlåts nämner man mottagaren vid namn, läser texten i diplomet, berättar om höjdpunkter i mottagarens arbetshistoria och fäster förtjänsttecknet vid mottagarens bröst. Om antalet förtjänsttecken som delas ut är stort, lönar det sig att läsa texten på diplomet som medföljer varje slag av förtjänsttecken en gång och efter det nämna mottagarna vid namn och på så sätt kalla fram dem för att få sitt förtjänsttecken fäst.

En väl förberedd förtjänstteckensfest kan bli en fin tradition, som det är skäl att föreviga i personaltidningen och på webbplatsen, och som den lönar det sig även att informera de lokala medierna om.

Kontaktuppgifter

Ytterligare uppgifter om hur man ansöker om och använder förtjänsttecken fås av:

Avdelningschef Tarja Nuutinen
GSM 050 324 3704
fönamn.efternamn@chamber.fi

Osastopäällikkö Tarja Nuutinen

kontakt