Ansöker du om förtjänsttecken?

Du kan ansöka om förtjänsttecken antingen med en elektronisk blankett.

elektronisk blankett

ansiomerkit

Du kan ansöka om förtjänsttecken antingen med en pappersblankett eller med en elektronisk blankett. Via länkarna nedan kan du fylla i en elektronisk blankett eller skriva ut en blankett i pdf-format för att sändas per post.

Om du ansöker om tiotals tecken kan du använda den ansökningsblankett i Excel-format, som du hittar via länken nedan, som du sedan sänder per e-post.

Det lönar sig att lämna in ansökan i god tid. En typisk behandlingstid för en ansökan är 2-3 veckor. I brådskande fall kan du kontakta personalen på avdelningen för förtjänsttecken.

Fakturan på inlösningspriset följer med när förtjänsttecknet levereras.

Elektronisk ansökningsblankett

Excel-ansökan

Hjälp i ansökningsfrågor får du av Tarja Nuutinen (Kontaktuppgifter).