Så här överlåter du förtjänsttecken

Så här överlåter du förtjänsttecken

 

Det absolut finaste sättet att överlåta förtjänsttecken är att ordna en särskild förtjänstteckensfest. En sådan stärker företagets gemenskapskänsla, betonar vikten av personalens arbete och visar personlig uppskattning gentemot den som tar emot förtjänsttecknet. Tidpunkten och formen för förtjänstteckensfesten kan väljas fritt så som det bäst passar ditt företag: till exempel i samband med en bokslutsfest, årsfest eller julfest, eller som en helt särskild traditionell fest. Det viktigaste är att deltagarna trivs på festen.

 

Festens värde ökar om företagets högsta ledning är närvarande. Det är också önskvärt att alla som tidigare fått förtjänsttecken visar exempel och stärker traditionen genom att bära sitt eget stora förtjänsttecken vid festen. När förtjänsttecknet överlåts nämner man mottagaren vid namn, läser texten i diplomet, berättar om höjdpunkter i mottagarens arbetshistoria och fäster förtjänsttecknet vid mottagarens bröst. Om antalet förtjänsttecken som delas ut är stort, lönar det sig att läsa texten på diplomet som medföljer varje slag av förtjänsttecken en gång och efter det nämna mottagarna vid namn och på så sätt kalla fram dem för att få sitt förtjänsttecken fäst.

 

En väl förberedd förtjänstteckensfest kan bli en fin tradition, som det är skäl att föreviga i personaltidningen och på webbplatsen, och som den lönar det sig även att informera de lokala medierna om.

 

Programmet för tillfället där förtjänsttecken överlåts

 

Du kan bygga upp en fest som passar ditt företags värden och kultur på basis av följande programstomme:

 

  • Välkomsthälsning
  • En tillbakablick på det gångna året / de senaste åren / personalens insats
  • Berätta om personalens betydelse för företaget, om betydelsefulla eller roliga händelser eller minnen
  • Grundläggande information om förtjänsttecknen
  • Tacktal till dem som tilldelas förtjänsttecknen. Mottagarna nämns vid namn, diplomen läses upp och förtjänsttecknen fästs
  • Information om användningen i korthet: när och var förtjänsttecknet kan användas
  • Företagets eventuella egna uppvaktning och blomsterhälsning
  • Mottagarnas tacktal
  • Servering / program