Ansökan om förtjänsttecken

Det lönar sig att lämna in ansökan i god tid. En typisk behandlingstid för en ansökan är 2-3 veckor. I brådskande fall kan du kontakta Tarja Nuutinen tarja.nuutinen(at)chamber.fi.

Fakturan för inlösningspriset levereras med förtjänsttecknet. Kom ihåg att nämna faktureringsadressen.

Du kan fylla i kompletterande uppgifter gällande ansökan eller mottagarna av förtjänsttecken i fältet för tilläggsuppgifter.