Kontaktuppgifter

 

Ytterligare uppgifter om hur man ansöker om och använder förtjänsttecken fås av:

Tarja Nuutinen
p. 09 4242 6234
E-post: förnamn.efternamn@chamber.fi

Anne-Mari Sillanpää
p. 09 4242 6210
E-post: förnamn.efternamn@chamber.fi

Adress:
Centralhandelskammaren, Alexandersgatan 17, 00101 Helsingfors
Tfn 09 4242 6200, Fax 09 650 303