Kontaktuppgifter

Osastopäällikkö Tarja Nuutinen

Ytterligare uppgifter om hur man ansöker om och använder förtjänsttecken fås av:

Avdelningschef Tarja Nuutinen
09 4242 6234
GSM 050 324 3704
E-post: fönamn.efternamn@chamber.fi

Adress:
Centralhandelskammaren, Alexandersgatan 17, 00101 Helsingfors
Tfn 09 4242 6200, Fax 09 650 303