Kontaktuppgifter

Toimistopäällikkö Anne-Mari Sillanpää

Ytterligare uppgifter om hur man ansöker om och använder förtjänsttecken fås av:

Anne-Mari Sillanpää
09 4242 6210
E-post: förnamn.efternamn@chamber.fi

Adress:
Centralhandelskammaren, Alexandersgatan 17, 00101 Helsingfors
Tfn 09 4242 6200, Fax 09 650 303