Förtjänsttecken

Förtjänsttecknet i brons

Förtjänsttecknet i brons beviljas för minst tio eller femton års tjänst hos samma arbetsgivare eller för självständigt företagande.

Förtjänsttecknet i silver

Förtjänsttecknet i silver beviljas för 20 eller 25 års tjänst hos samma arbetsgivare, för självständigt företagande eller för långvarigt arbete som förtroendeperson.

Förtjänsttecknet i guld

Förtjänsttecknet i guld beviljas för 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 och till och med 75 års tjänst hos samma arbetsgivare, för självständigt företagande eller för långvarigt arbete som förtroendeperson.

Tecknet för livsgärning i silver

Tecknet för livsgärning i silver beviljas för minst 20 års arbete inom näringslivet.

Tecknet för livsgärning i guld

Tecknet för livsgärning i guld beviljas för minst 30 års arbete inom näringslivet.

Förtjänsttecknet i järn

Förtjänsttecknet i järn beviljas för en särskilt betydande gärning för företaget, till exempel för genomförande av exceptionellt krävande projekt eller för förtjänstfullt agerande i en olyckssituation som drabbat företaget. På grund av tecknets unika natur skall i ansökan ingå en detaljerad motivering för beviljande av tecknet. En person kan beviljas förtjänsttecknet i järn endast en gång.

Handelskammarens förtjänstkors

I egenskap av erkännande från landets näringsliv kan Centralhandelskammaren bevilja handelskammarens förtjänstkors i vit emalj och silver (”handelskammarkorset”) för framgångsrik verksamhet i handelskammaren eller Centralhandelskammaren eller för annan framgångsrik verksamhet för främjande av näringslivets verksamhetsförutsättningar i handelskammarens verksamhetsområde eller på riksomfattande plan. Förslaget till beviljandet av handelskammarens förtjänstkors görs av handelskammaren eller Centralhandelskammaren.