Personer som fått specialtecken

År 2011

 

Personer som fått tecknet för livsgärning i guld 2011

 

Personer som fått tecknet för livsgärning i silver 2011

 

Personer som fått förtjänsttecknet i järn 2011

 

År 2010

 

Personer som fått tecknet för livsgärning i guld 2010

 

Personer som fått tecknet för livsgärning i silver 2010

 

Personer som fått förtjänsttecknet i järn 2010

 

År 2009

 

Personer som fått tecknet för livsgärning i guld 2009

 

Personer som fått tecknet för livsgärning i silver 2009

 

Personer som fått förtjänsttecknet i järn 2009

 

Centralhandelskammarens KKK-tecken i guld för särskilda förtjänster för Finlands näringsliv har beviljats till följande personer:

 

J.K. Paasikivi 27.11.1950

Lauri S. Helenius 25.7.1957

S.A. Harima 4.9.1959

Matti Virkkunen 10.12.1971

Mauno Koivisto 25.11.1983

Arvo Ylppö 28.10.1987

Martti Ahtisaari 25.8.1998

Max Jakobson 17.5.2000

Vesa Vainio 28.4.2004

Jorma Ollila 19.11.2008

 

Centralhandelskammarens förtjänsttecken i järn

 

Förtjänsttecken i järn som har beviljats på initiativ från Centralhandelskammaren

 

Förtjänsttecknen 70 år, år1999

Statsminister Paavo Lipponen 31.8.1999

“För betydande ekonomiskpolitiska förtjänster i arbetet med att lotsa Finlands nationalekonomi till att motsvara de krav som medlemskapet i den ekonomiska och monetära unionen ställer, samt för förbättrandet av näringslivets verksamhetsförutsättningar.”

 

Förtjänsttecknen 75 år, år 2004

Statssekreterare Raimo Sailas

“För betydande ekonomiskpolitiska förtjänster, för mod och ansvar i ord och gärningar för förbättrandet av konkurrenskraften hos Finlands nationalekonomi samt för förbättrandet av näringslivets verksamhetsmiljö.”

 

Centralhandelskammarens vårmöte 2007

Minister Antti Tanskanen 9.5.2007

“För betydande ekonomisk- och forskningspolitiska meriter samt för ett betydelsefullt livsverk inom den akademiska världen och inom näringslivet för Finlands ekonomiska tillväxt och landets internationella konkurrenskraft.”

 

Centralhandelskammarens vårmöte 2010

Generaldirektör Erkki Liikanen 26.5.2010

“För betydande ekonomisk- och finanspolitiska meriter i avvärjandet av den ekonomiska krisen, för betydelsefulla yttranden i syfte att klargöra krisens natur samt för ett exceptionellt omfattande livsverk för Finlands EU-medlemskap och för den Europeiska integrationen, som baserar sig på ett brett helhetsperspektiv och personlig förbindelse.”

 

Företagarens Dag 5.9.2010

Kommissarie Olli Rehn

“För betydande ekonomisk- och finanspolitiska meriter när det gäller att gestalta en ekonomisk kris och avvärja den, samt för en lyckad reform av den ekonomiska politiken med tanke på företagen.”

 

Handelskammarens förtjänstkors (Handelskammarkorset)

 

Det första förtjänstkorset, beviljat av Centralhandelskammaren

 

Republikens President Tarja Halonen 18.9.2003

“Som erkännande för Ert arbete för en fri ekonomi och för Finlands näringslivs verksamhetsförutsättningar.”

 

Förtjänstkors som beviljats år 2010

 

92. Generalkonsul Harry B. Berner, Internationella handelskammarens (ICC) avdelning i Finland rf

 

93. – 95. Företagarråd Esko Mäkelä, Södra Österbottens handelskammare

 

Verkställande direktör Leo Korpi-Halkola, Södra Österbottens handelskammare

 

Styrelseordförande Yrjö Välimäki, Södra Österbottens handelskammare

 

96. Generaldirektör Kuisma Niemelä, Mellersta Finlands handelskammare

 

97. Pol.dr. Kari Jalas, Centralhandelskammaren

 

98. Verkställande direktör Antti Heliövaara, Norra Karelens handelskammare

 

99. Rektor Perttu Vartiainen, Norra Karelens handelskammare

 

100. Industriråd Erkko Kajander, Norra Karelens handelskammare

 

101. Verkställande direktör Ari Hakkarainen, Norra Karelens handelskammare

 

102. Kommerseråd Markku Nihti, Riihimäki-Hyvinge handelskammare

 

103. Miljöråd Esa Tommila, Riihimäki-Hyvinge handelskammare

 

Internationella handelskammarens (ICC) Avdelning i Finland rf

104. Vicehäradshövding Juhani Santaholma

 

105. VicehäradshövdingTauno Palotie

 

106. Pol.mag. Asko Räty

 

107. Pol.mag. Pekka Heino