Tradition sedan 1929

 

1928 Centralhandelskammaren beslutade vid sitt höstmöte att grunda ett minnes- och förtjänsttecken. Utkast till tecknen beställdes av firma Hongell & Forsström. De slutliga skisserna gjordes av guldsmedsaffären Tillander, som fick i uppdrag att tillverka tecknen.

 

1929 De regler godkändes, i enlighet med vilka det fanns två klasser av tecken som beviljas för långvarig och ärlig tjänst: En Merkuriusstav i silver, omgiven av en grankrans, och ovanför den talet XX, som betecknade antalet tjänsteår, samt ett förgyllt tecken med furukrans, med talet XXX ovanför staven. I reglerna nämns även förtjänsttecknet i järn, som beviljades till personer som särskilt utmärkt sig och räddat liv eller ekonomiska värden.

Det första förtjänsttecknet beviljades till maskinmästare Karl Strömsten vid Helsingfors Stads Gasverk.

 

1931 Serien med tecken kompletterades och tecknen för 40 och 50 års tjänst togs i bruk. Följande år kompletterades serien med 25-årsmärket. Man beslutade beakta även andra femårsintervaller i särskilda fall.

 

1940 Det första 75-årsmärket beviljades.

 

1941 Den första ansökan om utmärkelsetecknet i järn kom in. Ansökan godkändes i princip, och samtidigt konstaterades det att ett sådant tecken inte ens hade tillverkats. Krigstiden gjorde skisseringen och tillverkningen av tecknen problematisk.

 

1947 Tecknens tillverkare meddelade att de verktyg som använts vid tillverkningen hade blivit utnötta och måste förnyas. I samband med detta övergick man till att använda grankrans och arabiska siffror i alla förtjänsttecken.

 

1950 Miniatyrtecknet, som är avsett för vardagsbruk, togs i bruk. Samtidigt grundades KKK-tecknet i guld, som beviljas för särskilda utmärkelser inom Finlands näringsliv. KKK-tecknet har beviljats till nio personer. På 1950-talet började man bevilja förtjänsttecken även för tio och femton års tjänst.

 

1998 Förtjänstteckensfamiljen kompletterades med tecknet för livsgärning och förtjänsttecknet i järn, som ersatte utmärkelsetecknet i järn.

 

2001 Förtjänsttecknets i järn utseende kom att motsvara de övriga förtjänsttecknen. Det nya förtjänsttecknet i järn har en grankrans i silver fäst vid en violett sidenrosett, och i mitten en Merkuriusstav i guld.

 

2008 Förtjänsttecknen kompletterades med ett tecken för livsgärning i silver.