Vanliga frågor

 

Vilken är leveranstiden för förtjänsttecknen?

 

Vi önskar en behandlingstid på minst tre veckor från att ansökan inkommit till dagen då förtjänsttecknet skall överlåtas. I brådskande fall lönar det sig att kontakta avdelningen för förtjänsttecken (linkki: Kontaktuppgifter) och säkerställa leveranstiden.

 

Hur länge före överlåtandet kan förtjänsttecken ansökas om?

 

Det lönar sig att lämna in ansökan i god tid, till och med ett halvt år före överlåtelsedagen. En beställning som gjorts i god tid levereras före den önskade tidpunkten.

 

Vilka uppgifter behövs om den som skall få förtjänsttecknet?

 

Uppgifter som behövs är när anställningen börjat, mottagarens namn och eventuella titeluppgifter som skall framgå av diplomet och vilket datum diplomet önskas ha.

 

Hur räknas anställningen längd när det gäller förtjänsttecknen?

 

Till anställningen räknas sjukdagar, moderskaps, –faderskaps– och föräldraledighet, tillfälliga permitteringar och genomförande av värnplikten. Mera långvariga ledigheter, såsom studie-, tjänste-, alternerings-, och vårdledigheter dras däremot av från den tid som berättigar till förtjänsttecken.

 

Varför finns tecknen i två olika storlekar (stora tecken och miniatyrtecken)?

 

Det större tecknet, som är elegant och färggrant är avsett för festbruk och miniatyrtecknet för vardagsbruk.

 

Jag vill göra en ansökan om förtjänsttecken för ett stort antal mottagare samtidigt. Hur är det lättast att gå till väga?

 

När du använder den ansökningsblankett som finns på denna webbplats är det lätt att göra en ansökan även för större grupper av mottagare. När du har fyllt i en mottagares uppgifter kan du gå vidare och fylla i följande mottagares uppgifter och alla mottagare inkluderas i samma ansökan. När du behöver göra en ansökan för tiotals personer kan du även använda den Excel-tabell som finns på vår webbplats (linkki).

 

Hur betalas förtjänsttecknen?

 

I leveransen ingår alltid en räkning.  Leveranskostnaderna ingår i prislistans inlösningspriser.

 

Vad ingår i leveransen för varje mottagare av förtjänsttecken?

 

Varje mottagare av förtjänsttecken får utöver ett fest– och miniatyrtecken ett personligt diplom med pärm, i vilken det ingår anvisningar för hur tecknet används.

 

Kan jag få eller lösa in ett nytt förtjänsttecken om mitt tecken förkommer eller går sönder? Vem skall jag kontakta?

 

I stället för ett förtjänsttecken som förkommit eller gått sönder kan man få ett nytt till specialpris genom att kontakta Centralhandelskammaren.

 

Vem bestämmer vem som får förtjänsttecken?

 

Om beviljandet av förtjänsttecken beslutar Centralhandelskammarens förtjänstteckensnämnd, som tillsätts för tre år i sänder. Nämndens medlemmar representerar olika branscher inom näringslivet.