Så här används förtjänsttecken

Förtjänsttecken används

  • vid fester som arbetsgivaren ordnar
  • vid fosterländska evenemang samt
  • vid släkt- och familjefester.

För att ingen skall behöva känna sig osäker, lönar det sig att uttrycka önskan om att förtjänsttecken skall bäras redan i inbjudan, till exempel genom nämnandet ”Centralhandelskammarens stora förtjänsttecken”.

Fäst förtjänsttecknen rätt

1) När det stora förtjänsttecknet är det ansiomerkit-nain-kaytat-3 enda tecken som bärs

Förtjänsttecknet fästs på kostymjackans vänstra sida, så att sidenrosettens spetsar möter fickslagets nedre kant. Tecknets mittlinje följer fickans mittlinje. Det är inte att rekommendera att använda prydnadsnäsduk tillsammans med förtjänsttecken. Kvinnorna fäster förtjänsttecknet på motsvarande sätt till vänster på festklädseln.

2 ) Att bära förtjänsttecken och ansiomerkit-nain-kaytatsamtidigt utmärkelsetecken

Om Centralhandelskammarens förtjänsttecken bärs tillsammans med inhemska eller utländska utmärkelsetecken, bärs de så att såväl män som kvinnor fäster det under dem till vänster på festklädseln. Om endast ett utmärkelsetecken bärs, kan förtjänsttecknet fästas bredvid utmärkelsetecknet mot den vänstra armhålan.

3 ) När flera av Centralhandelskammarensansiomerkit-nain-kaytat-2
förtjänsttecken bärs samtidigt

Flera av Centralhandelskammarens förtjänsttecken kan bäras samtidigt. Då fästs de, såsom under punkt 1, så att märket med det största antalet år fästs närmast kroppens mittlinje.

Förtjänsttecknet för livsgärning fästs närmast kroppens mittlinje när andra eventuella förtjänsttecken är i brons eller silver. Förtjänsttecknet i järn fästs alltid närmast kroppens mittlinje.